Ngày đăng

Đà Nẵng 12/2015

Chuyến câu biển cuối cùng năm 2015 – Đà Nẵng
Thời tiết không được như ý tuy nhiên cũng có cơ hội lên được 2 nhồng biển bằng trolling với mồi StrikePro Titan CD-180