Ngày đăng

Bakau Day Night Live Shrimp

Bakau-Day-Night-Live-Shrimp
Bakau-Day-Night-Live-Shrimp

Bakau Day Night Live Shrimp là dòng mồi mềm mô phỏng theo hoạt động của loài tôm. Bakau Day Night Live Shrimp được sử dụng trong nhiều mục đích cũng như nhắm đến nhiều loại cá săn mồi tại tầng đáy.

+ Kích thước: 100mm
+ Trọng lượng: 11g
+ Loại mồi: chìm
+ Hoạt động: mặt đáy
+ Lưỡi câu: Fire Eagle, có đúc chì
+ Nhập khẩu: Malaysia