Ngày đăng

Nhồng (Barracuda) Bà Rịa

Nhồng (Barracuda) Bà Rịa

Duo-TideMinno-154SLD-F

Cần Shimano Salty Advance (Sea bass)
+ Model: S906M (medium)
+ Kích thước: 2.9m
+ Trọng lượng: 165g
+ Lure: 8 – 42g
+ Xuất xứ: China
Máy Shimano Ultegra 4000HR
+ Vòng quay: 5.8
+ Trọng lượng: 270g
+ Thắng: 11kg (tối đa)
+ Bạc đạn: 5/1
+ Xuất xứ: Malaysia
Mồi Duo TideMinnow 154SLD-F
+ Kích thước: 145mm
+ Trọng lượng: 20.5g
+ Loại mồi: slow floating
+ Lưỡi câu: Gamakatsu #4
+ Hoạt động: lặn sâu 0.7 – 1.0m
+ Xuất sứ: Japan
Dây câu
+ Shimano PowePro 8 Slick 15LB (Xuất xứ: USA)
+ Ajiking Fluorocarbon Leader 20LB (Xuất xứ: Malaysia)