Bảo mật

Chúng tôi luôn tôn trọng bí mật thông tin cá nhân của khách hàng đồng thời cam kết không chia sẻ, trao đổi hay mua bán các thông tin cá nhân này trong bất kỳ trường hợp nào ngoại trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu bằng văn bản. Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng để phục vụ cho khách hàng.

Chúng tôi cũng cam kết không sử dụng Cookies để nắm bắt thói quen truy cập tạo cảm giác thoải mái, an tâm và riêng tư cho khách hàng ngoại trừ trường hợp khách hàng đã chấp nhận đăng ký nhận thông tin từ công ty chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là ưu tiên hàng đầu đối với Công Ty Vietnam Tackle. Chúng tôi sẽ lưu giữ nghiêm ngặt và chỉ một số ít người trong Ban Giám Đốc có quyền hạn sử dụng một phần hoặc tất cả thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại mà khách hàng đã được chia sẻ với chúng tôi qua việc đăng ký, điền thông tin đơn hàng, qua điện thoại, email, facebook… trước đó trong công việc phục vụ cũng như chăm sóc khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.